top of page

Publications

Publications from the project

Jørgensen, E. K. 2021. ARCAVE-prosjektet
Antropogene huleavsetninger for rekonstruksjon av marine økosystemer.  Primitive Tider 23.  DOI:  https://doi.org/10.5617/pt.9261

bottom of page